Arthur Tudsborg

portræt maleri Arthur 005under construction

1954 Født på Rømø

1972-77 Uddannet tegner og grafiker fra Kunsthåndværkerskolen i Kolding 

Har siden arbejdet som frit skabende billedkunster. Jeg udfører bestillings opgaver inden for udsmykning portrætmaleri illustrationer samt andet man kan bruge en maler til hvor noget skal synliggøres.

Jeg er fascineret af farvernes rummelige virkninger og hvordan de skaber dybde på en flade. Perspektivet bruger jeg til at udbygge rummet ind i farvernes flader.

Jeg er optaget af de uendelige muligheder, som figurativt maleri kommunikerer med. Ofte begynder jeg med et abstrakt udtryk af farver i maleriet for at sætte gang i legen. Det får forskellige virkninger frem, som jeg hele tiden forholder mig til.

Maleriet og jeg går i dialog, og ud af farverne og rummet opstår pludselig motiver, som trænger sig på. Nye motiver fremkommer og insisterer på at blive malet helt frem. Maleriet begynder selv at fortælle noget om, hvor vi måske er på vej hen. Her tager mit behov for at tilføje det figurative over, og de genkendelige maleriske virkninger skaber en historie, der kan afkodes.

Min arbejdsproces og uendelige dialog med maleriet går således fra farver over rum og perspektiv til figurative fortællinger.

Arthur Tudsborg Zigzign galleri

1954: Born on Rømø, Denmark
1972-77: Got a degree in drawing and graphics at the Kunsthåndværkerskolen in Kolding Denmark. 

Since then I have worked as an independent artist. I do commissions in decoration, portrait painting, illustrations, and other areas where you can use a painter to create something.

I am fascinated by the effects of space that the colors can create, and also how they can create depth on a plain surface. The perspective is used to expand the space into the colors. 

I am interested in the endless possibilities figurative painting communicates with. Often I start with an abstract expression of colors in the painting to get the game going. That brings forth various effects which I at all time take into consideration 

The painting and I go into a dialogue, and suddenly there are scenes emerging from the colors and space. New scenes take shape and insist on being fully painted. The painting itself begins to tell something about where we might be heading. Here my need to add the figurative takes over and the recognizable painting effects create a story that can be decoded. 

And like this my painting process and the endless dialogue with the painting go from colors over space and perspective to figurative stories.

 

Arthur Tudsborg, Galleri ZigZign, Skamlingsbanken.