Terms – Vilkår

Terms and Shipping

Price and Payment
At our webshop you can pay with the following credit cards: MasterCard, Visa, Visa Dankort, American Express, Discover and Paypal. All prices are in DKK (Danish kroner) and include VAT.
Here is a guide to the payment: when checking out, you are directed to Paypal to enter your card details, or pay directly from your Paypal account. After entering your details you will be directed back to www.zigzign.com to view the shipping charge and then submitting the payment. The amount is drawn from your account when goods are shipped from Zigzign.com. There can never be deducted an amount greater than what you have approved with your purchase.
You can also pay by bank transfer. If you choose this method of payment you will get the account details for the transfer after you have approved your purchase. Your item will be shipped once the money has gone into my account.

Shipping
There is free delivery if you purchase over 500 kr. for Denmark and Europe. When shipping to other countries there is the cost of shipping 210,00 DKK. For the rest of the world shipping is 300.00 DKK.

Delivery
If the item is in stock your order will be sent within 3 business days. If the delivery for some reason will take longer you will be contacted by e-mail.

Not Shipping To Your Country?
Send an email to info@zigzign.com telling us where you are, and we will do our best to fulfil your order.

Cancellations
You may cancel your order at any time providing your goods have not already been despatched. To cancel your order email info@zigzign.com quoting your name and the order reference number. If the goods have been despatched then please follow the returns policy as detailed below.

Returns
According to Danish law you have 14 days to return an order form the day you receive it – so for whatever reason you wish to return your purchase (or part of it), simply send the goods to: Zigzign by Lene Frantzen and Arthur Tudsborg, Skamlingvejen 132, 6093 Sjølund. Denmark together with a copy of your receipt. I will reimburse you excluding delivery cost, as soon as the goods are received, provided that the goods in question received in the condition they were sent to you. The cost of return delivery charge must be paid by you. Note! We do not accept packages sent COD (Cash On Delivery).

Damaged Goods
When you shop at Zigzign.com you have 24 month warranty. I will replace or repair the goods that are damaged during shippingor defective due to manufacturing defects. If the item is damaged due to daily use or normal wear and tear, this is at your own risk. But I will be happy to help with repairs.
How soon should I advertise?
You must complain within “reasonable time” after you have discovered the defect in the product. If you advertise within two months after the defect is discovered, the claim is always timely.
We need the following information when sending items to us:
When you return the product, please state what the problem is as detailed as possible. Note We do not accept packages sent COD. Remember that the product must always be returned in protective packaging, and get a receipt for shipment so that we can reimburse your shipping costs. .

What do we do with your personal information (privacy policy)
When you shop on Zigzign.com we need the following information:

  • Name
  • Address
  • Phone number
  • E-mail address

We register your personal information for the purpose of delivering goods to you. Personal information registered with Zigzign.com and kept for five years, after which the data will be deleted. When collecting personal information through our website, we ensure that it is always done with your explicit consent, so that you are informed of exactly what information is collected and why.
We do not store customer data encrypted. We do not transmit customer information is encrypted.
Information provided to Zigzign.com transmitted or sold in any way to third parties, and we will record any sensitive personal information. As registered with Zigzign.com you always have the right to object to the registration. You also have the right to inspect the information recorded about you. You have these rights by the Privacy Act and queries in this regard should be sent to Zigzign.com via email info@zigzign.com

Cookies
Zigzign.com use cookies in order to optimize the website and its functionality, thus making your visit as easy as possible for you. You can always delete cookies from your computer, how depends on your browser.

Logstatistics
We use a log statistics at Zigzign.com which means that a statistical system collects information that can provide a statistical picture of how many visitors we have, where they come from and where on the site is vacated, etc.. Log statistics are only for the purpose of optimizing Zigzign.com

Handelsbetingelser

Pris og betaling
Her på vores webshop ZigZign kan du betale med følgende kreditkort: MasterCard, Visa, Visa Dankort, American Express, Discover og Paypal. Alle priser er i DKK (danske kroner), og inklusive moms.
Her er en guide til hvordan betalingen foregår: når du har valgt dine vare og vil tjekke ud, bliver du dirigeret til Paypals hjemmeside for indtaste dine kortoplysninger, eller betale direkte fra din Paypal konto. Når du har indtastet dine oplysninger, vil du blive dirigeret tilbage til www.zigzign.com at se forsendelsesomkostningerne og først derefter godkender du betalingen. Beløbet hæves først på dit kort, når varerne sendes fra zigzign.com Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.
Der kan også betale med en bankoverførsel. Hvis du vælger denne betalingsform vil kontooplysninger til overførslen står på siden efter du har godkendt købet. Dine vare vil blive sendt når pengene er gået ind på min konto.

Fragt
Der er gratis levering i Danmark og Europa ved køb for over 500kr. Ved forsendelse til andre lande er prisen 210,00 DKK. For resten af verden er det 300,00 DKK.

Levering
Hvis varen er på lager vil din ordre blive sendt inden for 3 hverdage. Hvis leverancen af en eller anden grund vil tage længere tid, vil du blive kontaktet via e-mail.

Annullering af ordre
Du kan annullere din ordre til enhver tid hvis dine varer ikke allerede er afsendt. For at annullere din ordre send en e-mail til info@zigzign.com med dit navn og ordrenummer. Hvis varerne er blevet afsendt, så følg returvejledningen som beskrevet nedenfor.

Returnering af vare
Ifølge dansk lov har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag du modtager din ordre. Fortryder du dit køb, eller dele af købet, skal du blot sende varerne til: ZigZign ved Lene Frantzen og Arthur Tudsborg, Skamlingvejen 132, 6093 Sjølund, Danmark sammen med en kopi af din kvittering. Du vil få beløbet refunderet eksklusive levering omkostninger, så snart varen er modtaget. Vare kan kun returneres hvis de ikke er beskadiget og ikke har været brugt. Omkostningerne ved returnering af vare afholdes af køber. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Reklamation
Når du handler på Zigzign.com har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Vi vil erstatte eller reparere varer, der er beskadiget under transporten eller defekt på grund af produktionsfejl. Hvis varen er gået i stykker på grund af daglig brug eller normal slitage, er dette på egen risiko. Men vi vil med glæde hjælpe med reparation.
Hvor hurtigt skal jeg reklamere?
Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Vi har brug for følgende information når du sender varen til os:
Når du returnerer varen, bedes du oplyse hvad problemet er, så detaljeret som muligt. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. Husk at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)
For at du kan indgå aftale med os på zigzign.com har vi brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos zigzign.com og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
Oplysninger afgivet til Zigzign.com videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
Som registreret hos Zigzign.com har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Zigzign.com via e-mail info@zigzign.com

Cookies
Zigzign.com anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

Logstatistik
Vi bruger en logstatistik på zigzign.com hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Zigzign.com